COP27 Az Gelişmiş ve Kırılgan Ülkeler için Yeni Kayıp ve Hasar Fonu Üzerinde Anlaşmaya Vardı

25 Kasım 2022

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27, iklim felaketlerinden ağır şekilde etkilenen kırılgan ve az gelişmiş ülkeler için kayıp ve hasar finansmanı sağlamak için çığır açan bir anlaşmayla tamamlandı.

COP27, ülkelerin küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama taahhütlerini yeniden teyit eden bir kararlar paketi sunmasıyla sonuçlandı. Paket ayrıca, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlama eylemlerini güçlendirmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme desteğini de güçlendirdi.

Kayıp ve hasar için özel bir fon oluşturulması, konunun resmi gündeme eklenmesi ve ilk kez COP27'de kabul edilmesiyle önemli bir ilerleme noktası olarak kaydedildi. Hükümetler, gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve hasarlarına yanıt vermede yardımcı olmaya yönelik özel bir fonun yanı sıra yeni finansman düzenlemeleri oluşturmak için karar aldı. Hükümetler ayrıca hem yeni finansman düzenlemelerinin hem de fonun gelecek yılki COP28'de nasıl işlevsel hale getirileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir "geçiş komitesi" kurmayı kabul etti. Geçiş komitesinin ilk toplantısının Mart 2023'ten önce gerçekleşmesi bekleniyor. Taraflar ayrıca, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı özellikle kırılgan gelişmekte olan ülkelere teknik yardıma zemin hazırlamak için Santiago Kayıp ve Hasar Ağı'nı faaliyete geçirmeye yönelik kurumsal düzenlemeler üzerinde anlaştılar.

COP27, uyum konusunda önemli ilerleme kaydederken hükümetler küresel uyum hedefi üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmanın COP28'de sona ereceği, ilk Küresel Stok Sayımı'nı bilgilendireceği ve en kırılgan ülkeler arasında direnci artıracağı ifade edildi. Katılımcı ülkeler tarafından COP27'de Uyum Fonu'na toplam 230 milyon ABD Dolarını aşan yeni tahsis taahhütlerinde bulunuldu. Bu taahhütlerin, birçok kırılgan ve az gelişmiş ülkenin somut adaptasyon çözümleri yoluyla iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü