Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde Neden Yeni Kurallara İhtiyacımız Var?

11 Ocak 2019

Günümüzün vergi kuralları, modern küresel ekonominin gerçekleri için uygun değildir ve fiziksel olarak bir ülkede bulunmadan dijital hizmetlerden kar sağlayabilecek iş modellerini yakalamamaktadır. Mevcut vergi kuralları, dijital dünyada kâr yaratmanın yeni yollarını, özellikle de kullanıcıların dijital şirketler için değer üretmede oynadığı rolü tanımakta başarısız olmaktadır.
Dijital ekonomide, “değer” genellikle algoritmalar, kullanıcı verileri, satış fonksiyonları ve bilginin birleşiminden oluşur. Örneğin, bir kullanıcı, bir sosyal medya forumunda tercihlerini (örneğin, bir sayfayı beğenerek) paylaşarak değer yaratmaya katkıda bulunur. Bu veriler daha sonra hedeflenen reklamcılık için kullanılacak ve paraya dönüştürülecektir. Kârlar, kullanıcının ülkesinde (ve reklamın izleyicisinde) değil, örneğin reklamcılık algoritmalarının geliştirildiği ülkede vergilendirilir. Bunun anlamı, kullanıcının kazanca yapılan katkının, firma vergilendirilmesinde dikkate alınmadığıdır. Sonuç olarak, değerin yaratıldığı ve vergilerin ödendiği yer arasında bir bağlantı kesilmesi - veya “uyumsuzluğu” vardır.

Kaynak: ec.europe.eu sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı