Dijital Teknoloji Koronavirüs Pandemisi Sırasında Küçük İşletmelere Yardımcı Oluyor

27 Mayıs 2020

ABD’de yapılan araştırmaya göre, küçük işletmelerin yüzde 76'sı dijital araçlara eskisinden daha fazla güveniyor. Araştırma sonuçları, 6 Mayıs - 18 Mayıs 2020 tarihinde, LRWGreenberg tarafından 502 ABD'li küçük işletme sahibine yapılan ankete dayanıyor. İşletmelerin, pandemi sürecinde, müşterilerle bağlantı kurmak, yeni müşteriler bulmak ve çevrimiçi satış yapmak için dijital araçları kullandıkları ifade ediliyor. Dijital araçların; pazarlama ve reklam araçlarını, müşteri ilişkileri yönetimi araçlarını, operasyon platformlarını ve çevrimiçi pazarları kapsadığı belirtiliyor. Ankete katılan işletmelerin yaklaşık üçte birinin, dijital teknoloji olmadan COVID krizi sırasında işlerinin tamamını veya bir kısmını kapatmak zorunda kalacaklarını söylediklerine dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca, önceden e-ticaret varlığı olmayan küçük işletmelerin kriz sırasında geçici olarak çalışmayı bırakma olasılıklarının e-ticaret varlığı olanlara kıyasla iki kat fazla olduğunun bulunduğu, kadınlara ait küçük işletmelerin dijital araçları kullanma olasılığının erkeklere göre, özellikle sosyal medya alanında önemli ölçüde daha yüksek olduğunun tespit edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Fox Business web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü