Dünya Bankası Yönetim Kurulu İklim Kayıp ve Hasar Fonuna Ev Sahipliği Yapmayı Kabul Etti

12 Haziran 2024

Dünya Bankası yönetim kurulu, bankanın iklim değişikliğinden etkilenen gelişmekte olan ülkelere mali destek sağlayacak olan fonun geçici olarak yöneticisi olmasına onay verdi. Gelişmiş ülkeler, sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının etkilerini karşılamaya yardımcı olacak bir fon oluşturmanın, karbon emisyonlarıyla iklime zarar verme sorumluluğunu kabul etmeleri anlamına geleceğinden endişe ediyordu.

Dünya Bankası'nın başlangıçta fona ev sahipliği yapmasına yönelik plan, Dünya Bankası'nın başkanını atayan ABD de dahil olmak üzere bağışçılara çok fazla etki sağlayacağı endişesiyle bazı ülkeler tarafından eleştirilerle karşılanmıştı. Fonun dört yıl boyunca finansal aracılık fonu olarak Dünya Bankası'nda kalacağı ve fon yönetim kurulunun bankadan bağımsız kalacağı, kendi yönetişim yapısını ve finansman kararları üzerindeki kontrolünü koruyacağı belirtildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü