E-ticaret Müzakereleri: Ortak Organizatörler, Üyeleri DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) Öncesinde Çabaları Yoğunlaştırmaya Çağırıyor

22 Ekim 2021

E-ticaret müzakerelerinin ortak-düzenleyicileri, katılımcı üyeleri çabalarını yoğunlaştırmaya ve Kasım ayı sonlarında başlayacak olan DTÖ 12. Bakanlar Konferansı (MC12) öncesinde daha fazla ilerleme kaydetmeye çağırdı.

Büyükelçi George Mina (Avustralya), ortak-düzenleyicilerin (Avustralya, Japonya ve Singapur) yakınlaşmaya yardımcı olmak bakımından hazır olduklarını ve müzakerelerde üyeleri esneklik göstermeye çağırdıklarını ifade etti. Gelecekteki e-ticaret anlaşması için kabul edilen 10 ila 12 maddelik bir paketi, MC12 ile katılımcıların güvence altına almasının girişim için önemli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca üyelerin, tartışmalarına küçük grup formatlarında devam ederken bu durumu dikkate almalarının faydalı olacağını belirtmiştir.

Büyükelçi Mina aşağıdaki hususlara dikkat çekmiştir:

“MC12 sadece ivme kazandırmak için bir fırsat değil, aynı zamanda grubun yaptıklarımızı dünyaya tanıtması için bir fırsattır. MC12'de dünyanın gözleri üzerimizde olacak ve DTÖ'nün kural koyma işlevinin önemli bir parçası olarak görüleceğiz. Yaptıklarımızı sergilemek için büyük bir fırsatımız var” 

Ortak-düzenleyicilerinden Büyükelçi Kazuyuki Yamazaki’nin (Japonya), elektronik faturalandırma ve siber güvenlik üzerine iki küçük grubun yakın zamanda kurulmasını memnuniyetle karşıladığı yardımcısı tarafından bildirilmiştir. Yamazaki, küçük gruplarda kolaylaştırıcıların uzlaşma önerileri getirmelerini ve tartışmaları ilerletmek için gösterdikleri tüm çabaları takdir etmiştir. Üyelerin bu ivmeyi MC12 ve sonrasına kadar sürdürerek önemli bir ilerleme kaydedeceklerini umduğunu belirtmiştir.

Büyükelçi Yamazaki, açık internet erişimi, kağıtsız ticaret, elektronik işlem çerçevesi ve elektronik faturalandırma konularında küçük gruplarda devam eden çalışmaların oldukça umut verici olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu girişimin, verilere dair konular gibi önemli meseleleri tartışması gerektiğini söyleyerek genel kurul toplantısında kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmaların üyeler için çok yerinde olacağını kaydetmiştir. 

Küçük grup tartışmalarının kolaylaştırıcıları, kaynak kodu, kağıtsız ticaret, açık internet erişimi ve elektronik işlem çerçevelerine ilişkin alanlardaki teklifler üzerinde ortak bir zemin bulmak için son haftalarda yapılan çalışmaları açıklamışlardır. Siber güvenlik ve elektronik faturalandırma üzerine yakın zamanda kurulan iki çalışma grubunun kolaylaştırıcıları, bu grupların mevcut teklifler üzerinde başlattığı çalışmalar hakkında da bilgi vermiştir.

Üyeler, ayrıca iki konudaki teklifleri yeniden gözden geçirmişlerdir. Bunlar kişisel bilgi veya verilerin korunması ile şifreleme kullanan bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünleridir. İlk konudaki öneriler, elektronik ticaret kullanıcılarının kişisel verilerinin korunmasını ve bunun sonucunda kullanıcıların elektronik ticarete olan güvenlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Bu iki konu hakkındaki tartışmalar öncesinde Büyükelçi Yamazaki, e-ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesinde kişisel bilgilerin uygun şekilde korunmasının esas olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri için şeffaflık, öngörülebilirlik ve geçerli kuralların birlikte çalışabilirliği de gereklidir. Bu konu, dijital ticaret kurallarına ilişkin müzakerelerin çok önemli bir yönüdür. Aynı şekilde, Yamazaki şifreleme konusunun da ticari güvene önemli bir katkıda bulunduğunu kaydetti.

Şifreleme kullanan BİT ürünlerine ilişkin öneriler, belirli istisnalar dışında bu ürünlerde ticareti daha az kısıtlayıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Güvenli iletişim sağlamak için şifreleme, tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve yazılımlar gibi BİT ürünlerinde yaygın olarak bulunan bir özelliktir. 

Kaynak: wto.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü