EUROFER, Endonezya’nın Nikel Kısıtlamaları Konusunda AB-DTÖ Girişimini Memnunlukla Karşıladı

20 Ocak 2021

Avrupa Çelik Birliği EUROFER, Avrupa Birliği’nin (AB), Endonezya’nın, paslanmaz çelik üretiminde gerekli olan özellikle nikel cevheri ve demir cevheri gibi hammaddeler için uygulamakta olduğu dışsatım kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) bir panel oluşturmasını isteyen 14 Ocak 2021 günü açıklanan kararını memnunlukla karşıladı.
 
EUROFER, “AB tarafından DTÖ düzeyinde başlatılan girişime koşut bir biçimde, Komisyon’un AB mevzuatı kapsamında kendisine sunulan ticari savunma araçlarını kullanarak hızlı ve kararlı bir biçimde davranmayı sürdürmesi elzem olmaya devam etmektedir. Teknik gelişim inisiyatifleri, Avrupa endüstrisini önemli biçimde etkileyen haksız uygulamalar ve ticaret çarpıklıklarına karşı harekete geçebilir.” yorumunda bulundu.
 
Endonezya, nikel işleme ve paslanmaz çelik sektörlerinde agresif bir genişleme sürecine girdi. Sözkonusu durum 2014 yılında Endonezya’nın gelişme sürecinde olan kendi paslanmaz çelik üretim sektörünün girdilere piyasa fiyatlarının altında erişimini sağlamak amacıyla nikel içeren hammaddelerin dışsatımını yasaklamasıyla başladı.
 
Nikel, paslanmaz çelik üretiminde önemli bir bileşen. Paslanma direncini artırması ve alaşımın özelliklerini geliştirmesi nedeniyle tüm paslanmaz çeliklerin %55'i nikel içerirken Endonezya’nın bu gereci stoklaması, kendi paslanmaz çelik endüstrisinin rekabet gücünü artırmakta.
 
Kaynak: Steelguru
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü