Eurus Enerji'nin Tayvan'daki İlk Güneş Enerjisi Santrali

07 Ocak 2021

Japonya'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketi Eurus Enerji Grubu (Eurus Enerji, Japonya'nın rüzgar ve güneş santralleri kuran ve işleten çok uluslu yeşil enerji şirketidir. Şirketin merkez ofisi başkent Tokyo'dadır. Ç.N.) Tayvan'daki ilk güneş enerjisi santrali projesinin ticari faaliyete başladığını duyurdu. Sözkonusu faaliyetin başlamasıyla birlikte Eurus, şu anda yerküre çapında 15 ülkede enerji santrali işleten ya da inşa eden şirket durumuna geldi. Santral, Tayvan'ın güneyindeki Pingtung bölgesinde yer alırken enerji üretimi için santrale URE Co. Ltd. (United Renewable Energy-URE Co. Ltd., Tayvan'ın en büyük yerkürenin ise başta gelen güneş paneli üreticisi şirket olup şirketin merkez ofisi Tayvan'ın Hsinchu kentindedir. Ç.N.) tarafından üretilen güneş panelleri yerleştirildi. Üretim çıktısı 1985 kilovat olup ticari faaliyetler Aralık 2020'de başladı.

Tayvanlı yenilenebilir enerji üreticisi W Enerji Yatırım Ortaklığı tarafından geliştirilen projede Eurus, proje için kurulmuş şirket olan Helios Yeşil Enerji Şirketi'nin %40 oranında payına yatırım koyacak.

Tayvan yönetimi, yenilenebilir enerjinin payını 2025 yılına kadar %20'ye çıkarmak üzere bir hedef belirledi, ayrıca yönetim, yenilenebilir enerjinin tanınırlığını genişletmek için bir tarife garantisinin benimsenmesi gibi yenilenebilir enerji kullanımına yönelik etkin çabalar göstermeye devam ediyor. 

Kaynak:  Steelguru
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü