FAO Gıda Fiyat Endeksi Ekim Ayında Artış Kaydetti

14 Kasım 2019

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan Gıda Fiyat Endeksi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6, bir önceki aya göre %1,7 oranında artarak 172,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Mayıs ayından sonra Gıda Fiyat Endeksi’nde en önemli artış Ekim ayında gözlemlenmiştir. Bu durum ağırlıklı olarak şeker ve hububat fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış ise süt ürünlerindeki fiyat azalışı ile dengelenmiştir.
  
Kaynak: FAO web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü