FAO: Türkiye'de Üretilen Meyve Ve Sebzelerin %53'ü Tüketiciye Ulaşana Kadar İsraf Ediliyor

19 Aralık 2019

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu, son verilere göre, küresel gıda kaybı oranının yüzde 13.8 olduğunu açıklamıştır.  Bucatariu, Türkiye'de gıda kaybı ve israfına yönelik yapılan bir çalışmanın sonuçlarına değinerek; "Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor ve bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor. Ülkede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53'ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf ediliyor." ifadelerini kullanmıştır.

Gıda kaybı ve israfının üretim sürecinden tüketime kadar önem taşıdığını vurgulayan Bucatariu, FAO'nun; 2020'de açıklanması öngörülen Türkiye Ulusal Gıda Kaybı ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesi Stratejisi için de destek verdiğini belirtmiştir.

Bucatariu, gıda kaybı ve israfının nedenleri ve çözümlerinin her gıda zincirine göre farklılık gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığının yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 5,4'ünün kalan yemekleri çöpe attığı, satın alınan gıdanın yaklaşık yüzde 23'ünün ise tüketilmeden çöpe gittiği belirlenmiştir.  Aynı çalışmaya göre, tüketicilerin sadece yüzde 31'i önceden hazırlanmış bir listeyle alışverişe gitmekte, plansız ve fazla miktarda yapılan alışveriş alınan gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Bir başka çalışmaya göre ise;  hane halkının en çok attığı yiyecek grubunu yüzde 42 ile meyve ve sebzeler oluştururken, ikinci sırada yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri gelmektedir."

Bucatariu, Türkiye'de gıda israfına neden olan davranışların tartışılmaya başlandığına işaret ederek, ülkede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistlerin de gıda israfının bir nedeni olduğunu ve her iki tüketici grubunun da konuya dair farkındalığının artırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kaynak:  news1 web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü