Fransa’daki Pestisit Sorunu

03 Ekim 2019

Şarap Fransa’nın ulusal gururu olmakla birlikte ülke için önemli bir zorluktur. Bağcılık, özellikle mantar ilaçları nedeniyle, birçok pestisite ihtiyaç duymakta ancak sektör, uygulamalarını değiştirmede birçok zorlukla karşılaşmaya devam etmektedir.
 
Sülfit veya kükürt dioksit, şarapta bulunan ana kimyasal kalıntı, bazı mikro organizmaların yayılmasını ve oksidasyonu sınırlamak için hasattan sonra eklenmektedir. Bununla birlikte, moleküller hala doğaya yayılmakta bu nedenle fauna ve florayı etkilemektedir. Ayrıca endokrin bozucu ve kanser oranlarını artırarak insanları etkilemektedir.
 
Şarap endüstrisi, böcek ilaçlarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak için bir çerçeve oluşturma yönergesi uyarınca, bitki koruma ürünlerinin kullanımını özellikle püskürtme yöntemlerini değiştirerek % 50 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca, yüksek çevresel değer (HVE) etiketi de tanıtılmıştır. Ancak Fransız hükümeti tarafından oluşturulan etiket, tüketiciler, distribütörler ve hatta üreticiler tarafından hâlâ iyi bilinmemektedir.
 
Terra Vitis sertifikası, 2020'den itibaren HVE yaklaşımını içerecek ve birkaç çiftlik daha bu sertifikayı alacaktır. Sorun, bu sertifikaların uzun çalışmalara dayanması ve pahalı olmasıdır. Bu durum, küçük çiftlikler için bir zorluktur.
 
Bu nedenle, 840.000 hektarlık Fransız üzümünün yarısının etikete altı yıl içinde dahil edilmesi gayet iddialı görünmektedir. Şimdilik, organik üzüm bağları yalnızca 61.000 hektarı ve Fransız üzüm bağlarının % 10'undan az olan 11.000 Terra Vitis sertifikasını temsil etmektedir.
 
Organik tarıma ek olarak, Fransa'nın en büyük şarap bölgeleri olan Bordeaux ve Champagne'de, Özellikle de üzüm çeşitlerinin ve su yönetiminin yükselen sıcaklıklara adapte edilmesini gerektiren iklim değişikliği ışığında yeni çevresel girişimler ortaya çıkmaktadır.
 
Kaynak: Euractiv web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü