Görsel Arama Teknolojisi Tüketicilerde Heyecan Uyandırdı

10 Ocak 2020

Perakende ve teknoloji konusunda, özellikle görsel arama konusunda büyük bir coşku var. Ancak görsel arama henüz ana akım olmasa da, ViSenze tarafından yapılan Kasım 2019 tarihli ankete göre, ABD'li internet kullanıcılarının yarısından fazlası alışveriş deneyimlerinin bir parçası olarak görsel aramayı kullanmanın heyecan verici olduğunu belirtmiştir.

Görsel arama teknolojisi, tüketicilerin gözledikleri bir şeyin resmini çekmelerini ve görsel bir arama motorunun onları bir ürün sayfasına yönlendirmesine olanak tanımaktadır. Bu da bir ögenin birinin ilgisini çektiği durumlarda yardımcı olur, ancak ürünün nereden satın alınabileceği konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır.

Instagram ve Pinterest’teki gibi satın alınabilir içerik teknolojisi araştırmaya katılanların %43’ünü heyecanlandırmaktadır. Katılımcıların %20’si artırılmış gerçeklik teknolojisinden, %7’si ise sohbet robotlarından etkilendiğini belirtmiştir.

ViSenze, perakendeciler ve yayıncılar için görsel ticareti desteklediği için sonuçların böyle oluşması normal görülebilir, ancak, bu teknoloji genelde de kabul görmeye hazırdır. Bizrate Insights verilerine göre, ABD'li tüketicilerin % 12'si bunu denemiş ve yarısından fazlası (%53) teknolojiyi kullanmadığını ama denemekle ilgilendiklerini söylemiştir.
 
Kaynak: emarketer web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü