Gürcistan-Türkiye Ekonomik Komitesi 14 Yıl Sonra Yeniden Ankara’da Toplandı

28 Kasım 2019

2005’den beri toplanmayan ortak ekonomik komitenin toplantısına, 31 Ekimde Gürcistan Başbakanının Türkiye’yi ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Gakharia tarafından karar verilmiştir. Toplantıda, özellikle ticaret, ulaştırma, lojistik, yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere ikili sosyo-ekonomik işbirliğinin tüm esas alanlarını belirleyen bir belge imzalandı. Gürcistan-Türkiye Ekonomik Komitesinde, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ile Gürcistan’ın ihracat potansiyeli ve ticari ilişkileri müzakere edilmiştir.

Taraflar,  Gürcistan, Türkiye ve AB arasında çapraz kümelenme işlemini sonuçlandırmanın, AB pazarına Gürcistan ve Türk firmalarının ortak ihracatını artırmaya destek olacağını vurguladılar. Türk hammaddesiyle Gürcistan’da yerli üretimi artırmak ve bu ürünleri serbest ticaret anlaşması ile AB’ye ihraç etmek için Gürcistan’a ilave imkanlar vermektedir.

Gürcistan’ın Ekonomi Bakanı Natia Turnava, Gürcistan ve Türkiye firmalarının işbirliğinde Gürcistan’dan AB pazarına ihracat miktarını artıracak önemli bir potansiyel olduğunu belirtti. Bakan Turnava, “Gürcistan, Türkiye ve AB arasında Çapraz Kümelenme’nin yürürlüğe girmesiyle, Gürcistan’da Türk yatırımları artacak, ortak girişimlerin başlaması desteklenecek ve yeni iş imkanları sağlanacaktır” dedi.   Turnuva, Çapraz Kümelenme anlaşmasının, AB pazarına ihraç edilen ürünlerin çeşidini artıracağını, bunun da hem Gürcistan hem de Türk firmalarına faydalı olacağını ifade etti.

Bakan Turnuva ve Ticaret Bakanı Pekcan gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu itibarla, Türkiye ve Gürcistan üzerinden geçen ulaşım koridorunun rekabetçiliği artıracağını ve daha fazla nakliyeci çekme fırsatı sağlanacağını vurguladılar.
 
Kaynak: georgia today web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü