Hidrojen Yakıtının 2050 Yılında Avrupa Enerji Pazarındaki Payının %20’ye Ulaşacağı Tahmin Ediliyor

21 Ekim 2021

Norveç enerji firması Statkraft tarafından 21 Ekim Perşembe günü yayınlanan bir raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen yakıtının 2050 yılı itibarıyla Avrupa’nın enerji ihtiyacının %20’sini karşılar duruma geleceği ve küresel boyutta da %10’luk bir pazar payına sahip olacağı iddia edildi.

Hidrojen yakıtı, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin kullanımı ile suyun elektroliz edilerek moleküllerine ayrıştırılması yöntemi ile elde ediliyor. Hali hazırda doğalgaz enerjisi fosil yakıt kullanan sanayilerde birincil alternatif olarak tercih ediliyor.

Raporda, Avrupa’nın enerji ihtiyacının 2050 yılında 5000 terawatt/saat’e ulaşacağı ve aynı yıl hidrojen yakıt kullanımının da 1000 terawatt/saat olacağı öngörüldü. Hali hazırdaki hidrojen yakıt kullanımının ise 30 terawatt/saat olduğu bildirildi.

Statkraft firması şu anda Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden birisi konumunda ve Almanya’nın değişik bölgelerinde birçok doğalgaz tesisinin işletmeciliğini yapıyor.
2050 yılında küresel hidrojen talebinin de bugünkünün yaklaşık iki katına çıkması ve 60 terawatt/saat’e ulaşması bekleniyor.

Şu anda hidrojen yakıtın üretim maliyetinin fosil yakıtlardan çok daha fazla olduğu belirtilen raporda, yakın bir gelecekte bu durumun değişeceği iddia edildi.

Elektroliz cihazları için gerekli olan yatırım maliyetlerinin 2050 yılına kadar %60 ucuzlayacağını tahmin eden Statkraft firması, depolama maliyetlerinin de ucuzlaması ile birlikte sanayilerin ihtiyacı olan hidrojen enerjisinin düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarikinin mümkün olacağını belirtti.

Paris İklim Anlaşması gereğince küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşabilmek için yapılmakta olan mevcut girişimlerin ve alınan güncel tedbirlerin yeterli olmadığı belirtilen raporda, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon çalışmalarına daha güçlü bir ivme kazandırılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü