Hindistan İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yeni Emisyon Hedeflerini Onayladı

17 Ağustos 2022

Dünyanın en büyük üçüncü karbon kirleticisi olan Hindistan, 2070 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu gerçekleştirmeye yönelik yeni iklim planını onayladı. Hindistan hükümeti, 2021'de İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ilan ettiği karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin hedeflerine yönelik eylem planını hayata geçirdi.

Hindistan, önümüzdeki 7 yıl içinde GSYİH'sindeki karbon emisyon yoğunluğunu, 2005 yılındaki seviyeye göre %45 azaltmayı ve 2070'e kadar da net sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Hindistan ayrıca 2030 yılına kadar enerji talebinin yarısını güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü