Hindistan’ın ABD’den Ham Petrol İthalatı Yüzde 72 Arttı

03 Ekim 2019

Resmi verilere göre, Hindistan'ın ABD'den gelen ham petrol ithalatı, cari mali yılın ilk beş ayında petrol alımlarını çeşitlendirmeye çalıştığı için % 72'nin üzerine çıkmıştır.
 
Verilere göre, ABD, Nisan-Ağustos 2019 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemindeki 2.6 milyon ton petrol ile karşılaştırıldığında, Nisan - Ağustos 2019 döneminde yaklaşık 4.5 milyon ton ham petrol tedariki sağlamıştır.
 
Irak, Hindistan'ın en büyük ham petrol tedarikçisi olmaya devam etmektedir. Irak, nisan-ağustos ayları arasında Hindistan’a 21.24 milyon ton ham petrol satmıştır.
 
Hindistan, Nisan-Ağustos 2019’da bir önceki yıla göre biraz düşerek 91,24 milyon ton ham petrol ithal etmiştir.
 
Hindistan, Mayıs’ta ABD tarafından getirilen ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran’dan ham petrol ithal etmeyi bırakmıştır.
 
Nijerya, İran'ın boşalttığı üçüncü sırayı almıştır. Afrika ülkesi, Nisan-Ağustos aylarında yıllık 5.81 milyon ton artışla 7.17 milyon ton ham petrol tedarik etmiştir. Bunu 6,4 milyon ton tedarikle BAE, 6.17 milyon tonluk satışla Venezuela takip etmiştir.
 
İran, Suudi Arabistan'dan sonra 2010-11 yılına kadar Hindistan'ın en büyük ikinci ham petrol tedarikçisiydi, nükleer programına yönelik yaptırımlar sebebiyle sonraki yıllarda düşmüştür.

Kaynak: Commodity Online web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü