Hollandalı Sigorta Şirketi Aegon Kömür Yatırımlarını Azaltacak

13 Ocak 2020

Hollandalı sigorta şirketi Aegon Pazartesi günü (Bugün), düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi desteklemek için, kömür yakıtlı elektrik santrallerinden ya da kömür madenciliğinden gelir elde eden şirketlerdeki ortaklık payını kademeli olarak azaltacağını açıkladı.

Aegon, satışlarının %30’dan fazlasını termal kömürün bulunması, çıkarılması ve rafine edilmesinden sağlayan şirketleri önceden beri dışarıda tutmuş olduğunu söyledi.

Şirket, önümüzdeki on yıl içerisinde bu tür yatırımları azaltacak.

Şirketin yazılı açıklamasında, “2020’den başlayarak 2029 yılına kadar bu tür yatırımları adım adım %5 ya da daha aşağısına düşürecek bir gelir eşiği getirildi.” deniliyor.

2018 yılı sonu itibariyle 300 milyardan fazla yönetilebilir portföyü olan Hollandalı sigortacı, 10 cigavattan fazla kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesine sahip ve kapasitesini genişletme planı olan şirketlere yatırım yapmayı bırakacağını da açıkladı.

Aegon, ayrıca yılda 20 milyon tondan fazla kömür çıkaran şirketlere yatırım yapmayı bırakacağını ve sözkonusu uygulamayı diğer kömür bağlantılı sektörlere de yayacağını ekledi.

Aegon, hangi yatırımların etkileneceğini belirtmedi.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü