Horizon Europe, Kırsal Dijitalleşmeyi Finanse Etmek için Yeni Kapılar Açıyor

25 Kasım 2021

Avrupa Birliği'nin ana araştırma programı Horizon Europe, halihazırda Ortak Tarım Politikası'nda (CAP) tahsis edilenlerin ötesinde uluslararası projeler ve fonlar aracılığıyla tarım-gıda işinde kırsal dijitalleşmeyi ve teknolojileri güçlendirmenin yeni yollarını açmaktadır.

Horizon Europe, AB'nin araştırma ve yenilik için temel finansman programıdır. 2021-2027 için 95,5 milyar Euro'luk bir bütçeye sahip - şimdiye kadarki en yüksek çok yıllı araştırma bütçesi - bu, önceki bütçe çerçevesine kıyasla %30'luk bir artışı temsil etmektedir.

Bu miktar, farklı sektörlerin pandeminin neden olduğu kesintiden kurtulmasına yardımcı olmayı amaçlayan tarihi kurtarma planı olan NextGenerationEU aracından 5,4 milyar Euro'yu içermektedir.

Horizon Europe'un küresel zorlukları ve Avrupa endüstriyel rekabet gücünü ele alacak olan ikinci sütununda yer alan öncelikli alanlar arasında yer alan gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki projelere toplam 8,95 milyar Avro finansman sağlanacaktır.

Kaynak: euractiv.com
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü