Iberdrola, Sowitec Vietnam’ın 550 Megavat Gücündeki Yeşil Projeler Zincirini Satınaldı

30 Temmuz 2021

Iberdrola, (Iberdrola, İspanyol elektrik dağıtım firmasıdır. Firma, İspanya'nın en büyük enerji firması olup aynı zamanda rüzgâr enerjisi sektöründe yerkürenin önde gelen firmalarındandır. Firmanın merkez ofisi Bilbao kentindedir. Ç.N.) Geliştirilmekte olan 550 megavat gücünde yenilenebilir enerji projeleri zincirine sahip bir şirket olan Sowitec Vietnam'ı satın alarak Asya Pasifik bölgesi yenilenebilir enerji pazarlarındaki büyümesini sürdürüyor. Zincir, beş kara rüzgâr santrali ile 50 megavat gücünde bir yüzer güneş enerjisi santrali olmak üzere altı projeden oluşuyor. 2022 ile 2024 yılları arasında geliştirilmesi planlanan ve kapasiteleri 50 megavat ile 250 megavat arasında değişen projeler, ulusal enerji istemindeki büyümeyi öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamayı hedefleyen ülkenin enerji stratejisinin bir parçası olarak geliştiriliyor.

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olarak Vietnam, yabancı yatırım gerektirecek uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları kapsamında 2030 yılına kadar 20.000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulmasını öngörmekte. Gerek elektrik isteminde gerek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda güçlü bir büyüme öngören ülke, Avrupa Birliği ile 2020 yılında imzaladığı serbest ticaret ve yabancı yatırımların korunması anlaşmasını sürdürmekte.

Satın alınan şirket, 14 ülkede varlığı ve 6.000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji dökümü olan Alman Sowitec grubunun bir koluydu.

Kaynak: steelguru
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü