İklim Değişikliğinin Ekonomik Zararı Düşünülenden Altı Kat Daha Kötü

23 Mayıs 2024

İngiliz Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yayınladığı araştırma raporu, iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik hasarın önceden düşünülenden altı kat daha kötü olduğunu ve küresel sıcaklıktaki 1 derecelik bir artışın dünya gayri safi yurt içi hasılasında (GSYİH) %12'lik bir düşüşe yol açtığını belirtti.
 
Raporda, 3 derecelik bir sıcaklık artışının üretim, sermaye ve tüketimde 2100 yılına kadar %50'yi aşan hızlı düşüşlere neden olacağı ifade ediliyor. Araştırma raporu, emisyonlarda büyük kesintiler yapılsa bile iklim değişikliğinin ağır bir ekonomik maliyet getireceğini ortaya koyuyor. Rapor, ekonomik kayıplar konusunda önceki araştırmalara göre çok daha yüksek bir tahminde bulunurken karbonun sosyal maliyetini, yani her ilave ton karbon emisyonu başına maruz kalınan hasarın dolar cinsinden maliyetinin ton başına 1.056 dolar olduğunu hesaplıyor. Bu rakam, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) belirlediği ve maliyetin ton başına 190 dolar civarında olacağını tahmin eden analizle karşılaştırılıyor.

Kaynak: The Guardian
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü