İklim, Tarımda Öncelikli Konu Olmalı

09 Ocak 2020

Londra’da yerleşik uluslararası araştırmalara imza atan YouGov firması Hükümete, çiftçilere iklim değişikliği konusunda destek vermelerinin en büyük tarımsal öncelik haline gelmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Oxford'da bu hafta gerçekleşen tarım konferanslarıyla aynı zamana denk gelen çağrı, şirketin 2140 yetişkin ile yapmış olduğu bir ankete dayanmaktadır. Araştırmada, 10 kişiden dokuzu (% 92) çiftçilerin iklim değişikliği ve vahşi yaşam kayıplarına odaklanmasının önemli olduğunu düşündüğünü ifade etmektedir. Sadece beşte biri İngiltere tarım sektörünün son beş yıldaki iklim etkisini azalttığını düşünmektedir.

Kaynak: theecologist. web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü