İngiltere, Avrupa Birliği’ne Her Zamankinden Daha Fazla Güç Dışsatımı Gerçekleştirdi

03 Ekim 2022

İçinde bulunduğumuz yılda İngiltere, on yıldan fazla bir süredir ilk kez net elektrik dışsatımcısı oldu.

Sözkonusu bilgi, Londra Emperyal Koleji ile Drax firması tarafından gerçekleştirilen ve yılın ikinci çeyreğinde İngiltere'nin Avrupa'ya her zamankinden daha fazla enerji dışsattığını ortaya koyan araştırma sonucuna dayanmakta.
Araştırma sonuçlarına göre, üç aylık sürede İngiltere’den 1,5 milyar sterlin karşılığı enerji dışsatımı yapıldı.

1,5 milyar Sterlin karşılığı elektrik enerjisi, İngiltere’de üretilen elektriğin %8’ine ya da 5,5 teravat saat (1 teravat saat elektrik enerjisi 1 milyar kilovat saat elektrik enerjisine eşittir. Ç.N.) elektrik enerjisine karşılık gelmektedir.
Avrupa, Rusya'nın gaz sunumunu kesmesinin ardından deniz yüzeyinin altındaki enterkonnektörler yoluyla taşınan enerji sunumuna önemli oranda gereksinim duydu.

Emperyal Koleji öğretim üyesi ve aynı zamanda araştırma raporunun başyazarı Dr Iain Staffel şu açıklamayı yaptı: “İngiltere, en yakın komşularımıza karşı Rusya'nın bir silah olarak kullandığı ve giderek derinleşen enerji krizinin ortasında Avrupa'nın ışıklarının açık kalmasına yardımcı olma yolunda önemli bir rol oynadı.”

“Avrupa şu anda uzun dönemli sunum güvenliği sorunlarıyla karşı karşıyayken, İngiltere'nin önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir alım satım fazlası oluşturmak ile halkımızı zarar verici enerji kıtlığından korumak amacıyla elektrik üretimine yatırımı hızlandırması ekonomik bir kanıt olabilir."

Norveç de araştırmacıların İngiltere'nin daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladığı pompalanmış hidro enerji depolama sunumu sayesinde kıta Avrupası’na net enerji dışsatımı gerçekleştiren ülke durumundaydı.
Drax firmasından Ian Kinnaird ise şu yorumu yaptı: “İngiltere'nin kendi enerji güvenliğini güçlendirmek için yeni nesil pompa depolamalı hidroelektrik santrallerine kesin gereksinimi var, diğer yandan Avrupa'nın geri kalanının da İngiltere’nin net gereksinim duyduğu bu tür hidroelektrik santrallerinden yararlanacağı çok açık.”

“İngiltere olarak bizim Avrupa'nın bataryası olma fırsatımız sözkonusu. Bu durum, dostlarımız ile komşularımızın Rusya'dan gelen enerjiye bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olurken, ülkemizdeki konutlar ile işyerlerine güç sağlama konusunda daha fazla yenilenebilir yollarla üretilmiş yerli elektrik enerjisi üretimini olanaklı kılıyor. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz durum, İngiltere'nin kaçırmaması gereken bir fırsat ve eğer değerlendirilmezse İngiltere, diğer ülkeler tarafından geride bırakılma riskini göze almak zorunda kalabilir."

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü