İngiltere Hükümeti, İkinci Hayvan Refahı Yasasında Çiftlik Hayvanları İçin Yeni Korumalar Getiriyor

10 Haziran 2021

Çiftlik hayvanlarına yönelik korumaları artıran yeni yetkiler, mevzuatta yer alacak ve Birleşik Krallık'ın hayvan refahı alanındaki liderliğini daha da güçlendirecek.
 
Yeni Hayvan Refahı (Kept Animals) Yasası, primatların evcil hayvan olarak tutulmasının yasaklanması da dahil olmak üzere evcil hayvanlar, çiftlik ve muhafaza edilen vahşi hayvanlar için çok çeşitli önlemler yoluyla refah standartlarını iyileştirecek.
 
Birleşik Krallık'ın hayvan refahı konusunda öncülük etme konusunda uzun bir geçmişi vardır ve şimdi AB'den ayrıldığına göre, Hükümet Hayvan Refahı Eylem Planı'nda ana hatlarıyla belirtilen bir dizi iddialı reform gerçekleştirerek halihazırda dünya lideri standartları iyileştirmeye kararlıdır.

Kaynak: Thecattlesite
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü