İngiltere, Net Sıfır Karbon Emisyonu Planının Bir Parçası Olarak Yeni Nükleer Santralleri Finanse Edecek

21 Ekim 2021

Birleşik Krallık bakanları, bildirildiğine göre yeni nükleer santrallere yatırım yapmayı da içerecek olan ulusal karbonsuzlaştırma planıyla ilgili yeni ayrıntılar yayınlayacaklar.

Birleşik Krallık hükümeti, yeni nükleer santralleri finanse etmeye ve ülkenin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma stratejisinin bir parçası olarak nükleer enerjiye daha fazla önem vermeye çalışacak.

Financial Times tarafından bildirildiği üzere, karbondan arındırma için yeni ayrıntılar içeren yeni nükleer merkezli planlar, önümüzdeki bir veya iki hafta içinde açıklanacak. Nükleer enerjiye olası geçiş, kamyon şoförlerinin eksikliğinden kaynaklanan ve ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığını vurgulayan ulusal yakıt krizinin ortasında gelmektedir.

Kaynak: earth.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü