İngiltere Ticaret Odası İş Güveni Anketine Göre İmalat Sanayi Alarm Veriyor

07 Ekim 2019

İngiltere Ticaret Odası tarafından 26 Ağustos ile 16 Eylül tarihleri arasında yapılan ve 6,600 şirketi kapsayan bir anket çalışması sonuçlarını 4 Ekim 2019'da açıklandı.

Anketin sonuçlarına bakıldığında imalat sanayiinin yurt içi satışlarında 2011 yılından bu yana en hızlı düşüşün yaşandığı görülürken, hizmetler sektörünün de önceki aylara göre yavaşladığı belirtildi.

Brexit krizine ek olarak küresel ekonomik durgunluğun da kendisini hissettirdiği bir dönemde gelen anket çalışmasındaki diğer veriler de, iş dünyası güveninin hızla bozulmakta olduğunu ortaya koydu. Örneğin imalat sanayindeki ihracata yönelik siparişler son yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, imalat sektöründeki şirketlerin yarıdan fazlasının nakit akış problemi yaşadığı belirtilerek, siparişlerin ve sermaye yatırımlarının da azalmış olması nedeniyle, acil tedbir alınmaması durumunda yakın vadede göstergelerin hızla aşağı yönlü hareket etmeye devam edeceğine dikkat çekildi.

Öte yandan, anket sonuçlarına göre yeni istihdam verilerinde de bir yavaşlama gözlenmekle birlikte, yine de işsizlik oranının düşük olması, ücret artışlarının ise son 11 yılın en yüksek seviyelerinde seyretmesi ve buna bağlı olarak tüketici harcamalarının azalmaması, ekonomik yavaşlamayı telafi edici faktörler olarak kayda geçti.
  
Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü