İngiltere'de Dijital Medya ile Harcanan Zaman 2019'da Geleneksel Medya ile Harcanan Zamanı Geçti

27 Ocak 2020

İngiltere’deki yetişkinler 2019 yılında ilk kez dijital medyada geleneksel medyadan daha fazla zaman geçirdiler.
İngiltere'de yetişkinlerin geçen yıl dijital medyayla günlük ortalama 5 saat 16 dakika geçirdikleri tahmin edilmektedir.

Bu, medya tüketiminin % 52,2'sini temsil etmektedir. 2018'de dijital ile harcanan ortalama süre ve geleneksel medya ile harcanan zaman eşit olarak 5 saat 3 dakika olarak gerçekleşmişti.

İngiltere'deki yetişkinler, 2019 yılında ortalama olarak akıllı telefonlarını sesli aramalar hariç günde 2 saat 16 dakika kullandılar. Akıllı telefonlarda harcanan zamanın artmaya devam etmesi ve 2021 yılına kadar toplam medyada harcanan zamanın % 25'ini aşması beklenmektedir.

Video tüketimi de genel dijital medya süresinin büyümesini sağlamaktadır. 2019'da İngiltere’deki yetişkinler, 2018'e göre %10,4 artışla günde 1 saat 25 dakika dijital video izlemiştir. Mobil cihazların kullanımı, yetişkinler arasında dijital video tüketiminde, 2018'e göre 2019 yılında 36 dakika ile % 7,2 oranında artmıştır.

İngiltere'de yetişkinler arasında geleneksel medya ile harcanan zaman 2019'da % 4,2 oranında azaldı ve 4 saat 50 dakika olarak gerçekleşti. Bu sürenin 2021 yılına kadar 4 saat 33 dakika seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

Toplam geleneksel medya kullanım zamanının düşmesinin temel nedeni, giderek azalmakta olan TV izleme süresidir. Tüketicilerin dijital videoyla daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle TV izleme süresinin 2019'da % 5,9 düştüğü tahmin edilmektedir. Tüketiciler, 2019 yılında toplam medya tüketiminin % 25,8'ini geleneksel TV'de geçirmişlerdir.


Kaynak: emarketer web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü