İngiltere’de İmalat Sektörü Temsilcileri Ekonomide Hızlı Bir İyileşme Beklemiyor

21 Eylül 2020

Make UK sanayiciler birliği ve BDO adlı araştırma kuruluşunun İngiltere imalat sanayi üzerinde yaptığı bir anket çalışmasına ilişkin sonuçlar 21 Eylül 2020 Pazartesi günü açıklandı. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin koronavirüs salgını sonrasında oluşan ekonomik krizden ‘V’ şeklinde hızlı bir çıkışa ilişkin emare görmedikleri gibi, aksine bir çoğunun mevcut yatırım kararlarını ertelemeyi veya azaltmayı planladıkları belirtildi.

Salgının ilk dönemlerindeki tarihi dip seviyelerle kıyaslandığında, sektördeki üretim ve sipariş miktarlarının bir miktar düzelme seyrine girdiği, fakat araştırmada yer alan ve üçer aylık dönemlerde şirketlerin yatırım iştahını ölçen endeksin eksi %26’dan eksi %32’ye gerilemiş olduğuna vurgu yapıldı. Yatırım iştahının en son 2008 yılındaki finans krizi döneminde bu seviyelere indiğine de dikkat çekildi.

Make UK Başkanı Stephen Phipson da verdiği beyanatta, imalat sektöründeki üretimin yıl başındaki dip seviyelerden sonra yukarı doğru bir tırmanış başlatmış olduğunu, ancak üretim ve ticari şartların normale dönmesinin uzun zaman alacağını, ‘V’ şeklindeki hızlı bir iyileşmenin ise hayal olduğunu söyledi.

Phipson ayrıca İngiltere’nin AB’den bir anlaşma olmaksızın ayrılma olasılığının gerçekleşmesi durumunda ise imalat sektörü açısından her şeyin çok daha kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Eylül ayının başında yayınlanan resmi istatistik verilerinde, imalat sektöründeki güncel üretim miktarının salgın öncesindeki seviyelerin %8.7 altında seyrettiği açıklanmıştı.

BDO’nun araştırmasında her ne kadar gelecekte üretimin az da olsa artmaya devam edeceği yönünde bir beklenti ortaya çıkmasına karşın, bu iyimserliğin emek piyasasına yansımadığı ve şirket temsilcilerinin istihdam seviyelerinin korunmasına ilişkin beklentilerinde bir iyileşme görülmediği belirtildi.

Söz konusu araştırmanın 364 şirketi kapsadığı ve 5 ila 26 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü