İngiltere’de Perakende Sektöründe Ekim Ayında Kısmi Bir Toparlanma Gerçekleşti

18 Kasım 2022

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, perakende sektörü Ekim ayında kısmi bir toparlanma gerçekleştirdi. Perakende satış hacmi, Eylül ayındaki %1,5’luk düşüşün ardından, Ekim ayında aylık bazda %0,6 oranında bir artış gösterdi. Reuters Ajansının ekonomistler arasında yaptığı bir ankette, bu oranın %0,3 artış yönünde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

ONS’den yapılan açıklamada, hali hazırdaki perakende satış hacimlerinin pandemi öncesindeki dönemlere kıyasla %0,6 daha az bir seviyede seyretmekte olduğu bildirildi.

Tüketici piyasaları üzerine araştırmalar yapan PwC firmasının paylaştığı bilgilere göre ise, İngiltere’de enflasyonun Ekim ayında %11,1’e kadar yükselmesi nedeniyle, tüketiciler harcamalarını büyük ölçüde kısıtlamayı tercih ettiler.

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından yapılan açıklamada da, hane halkı harcanabilir gelir hacminin mevcut mali yıl içerisinde %4,3 oranında azalmasının beklendiği, 2023/24 mali yılının da yine %2,8’lik bir düşüşle devam edeceği belirtildi. Bu rakamların 1950’li yıllardan bu yana en sert düşüşlere işaret ettiği bildirildi.

OBR’den yapılan yorumda, harcanabilir gelir miktarında yaşanacak olan bu iki yıllık düşüş sürecinin, halkın son sekiz yılda elde ettiği zenginlik ve yaşam standardını tamamen kaybettirebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.
 
Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü