İrlanda’da e-Ticaretin Görünümü

25 Ekim 2018

İrlanda da çevrimiçi alışveriş yapanların yıllık ortalama harcamasının  3143 avro olduğu ve çevrimiçi alışveriş yapanların sayısının 1,9 milyona (toplam nüfusun %52’sine) ulaştığı ifade edilmektedir. Ayrıca, 4,6 milyon kişi olan İrlanda nüfusunun %82’si internet kullanıcısıdır. 

Kaynak: www.ecommerce-europe.eu/ web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan : T.C. Ticaret Bakanlığı