İspanya, Tükettiği Elektrik Enerjisinin Yaklaşık %60’ını Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretiyor

04 Temmuz 2024

İspanya’nın ulusal elektrik dağıtım şebekesini yöneten operatör firması Redeia'nın (Red Eléctrica de España) internet sitesinde yayınladığı güncel bilgilere göre, İspanya, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında tükettiği elektrik enerjisinin yaklaşık %60'ını, güneş enerjisi santralleri kapasitesine yapılan yeni eklemeler, hidroelektrik enerji santrallerinden ürettiği elektrik enerjisindeki artış ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti.

Geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş olan enerji, toplamda üretilen enerjinin %51'ini oluşturuyordu.

Redeia’nın açıklamasında, rüzgâr santrallerinin üretmiş oldukları enerjinin tüm ülke genelinde üretilmiş toplam enerjinin %24,4'ünü oluşturduğu, geçen yıl bu oranın %24,1 olduğu belirtiliyor.

Verilere göre İspanya’da güneş enerjisi santrallerinin üretmiş oldukları elektrik enerjisinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payı geçen yıl %13,8 iken içinde bulunduğumuz yılda %16,3'e yükseldi, hidroelektrik enerjisi santrallerinin payı ise geçen yıl %9,8 iken içinde bulunduğumuz yılda %15,9'a yükseldi.

Ülke yönetimi tarafından geçen yıl yayınlanmış olan plan kapsamında İspanya, 2030 yılına kadar üretmekte olduğu elektrik enerjisinin beşte dördünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi hedefliyor.

Ülkenin yenilenemeyen ana elektrik enerjisi üretim kaynağı ise nükleer santraller olup, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında İspanya, üretmiş olduğu toplam elektrik enerjisinin %18,6'sını nükleer enerji santrallerinden üretti, dolayısıyla nükleer enerji santrallerinden üretilmekte olan elektrik enerjisinin payı da toplama eklendiğinde İspanya'nın üretmekte olduğu toplam elektrik enerjisinin neredeyse %80'inin karbon salınımı olmayan enerji kaynaklarından üretilmekte olduğu görülüyor.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü