Japonya 2050 Yılında Karbon Nötr Olmayı Taahhüt Etti

28 Ekim 2020

İklim krizine yanıt vermenin "artık ekonomik büyüme üzerinde bir kısıtlama olmadığını" söyleyen Başbakan Yoshihide Suga'ya göre, Japonya 2050 yılına kadar karbon nötr olma sözü vermiştir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve beşinci en büyük seragazı yayıcısı ülke olarak cesur ve hoş bir hamledir. Ülke, 2050 yılına kadar emisyonlarda %80 azalma sağlama konusundaki önceki taahhüdünü gözden geçirerek,  yüzyılın ikinci yarısında "mümkün olan en kısa sürede" karbon nötr hale gelecektir.

Japonya, geçen yıl kendisine benzer bir hedef belirleyen AB ve yakın zamanda 2060 yılına kadar karbon nötr olacağını açıklayan Çin ile aynı çizgidedir. Suga, "İklim değişikliğine karşı iddialı önlemler almanın endüstriyel yapıda ve büyümeyi sağlayacak ekonomide değişikliklere yol açacağı görüşünü değiştirmemiz gerekiyor" demiştir.

Japonya'nın 2018'de belirlenen mevcut enerji planı, enerjisinin %22-24'ünün yenilenebilir enerjiden,%20-22'sinin nükleer enerjiden ve %56'sının fosil yakıtlardan gelmesini öngörmektedir. Şu anda kömüre olan bağımlılığını azaltmayı planlamakta ve ülkenin elektrik üretimine katkısını 2018'de %32'den 2030'a kadar %26'ya düşürmeyi planlamaktadır.

Kaynak: earth.org web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü