Japonya’nın İmalat Sanayinde Ticari Güven Azalıyor

13 Aralık 2019

Japonya Merkez Bankası tarafından dört ayda bir yapılan ‘tankan’ ticari güven anketinin sonuçları bugün (13 Aralık 2019) kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada Japonya’da imalat sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların ticari güven algısının üç aydır hızla azalmakta olduğu ve Aralık ayında son altı yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi. İhracat odaklı Japon ekonomisinin küresel talep daralması ve ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşından olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Ankette büyük ölçekli imalat firmalarının geçtiğimiz Eylül ayında +5 olan güven endeksinin Aralık ayında 0 seviyesine gerilediği görüldü. Reuters’in ekonomistler arasında daha önce yaptığı ankette ise ortalama +2 olarak tahmin edilmişti. Güven endeksinin geçtiğimiz Eylül ayından beri istikrarlı bir şekilde azalmakta olduğu belirtildi. Diğer verilerin de ışığında bir değerlendirme yapıldığında önümüzdeki üç ay boyunca da endeksin 0 civarında seyretmesi bekleniyor.

Tankan güven endeksinin en düşük değeri 2013 yılının Mart ayında -8 olarak ölçülmüştü. Aralık ayındaki son ölçümün ise o tarihten sonra gerçekleşen en düşük seviye olduğuna dikkat çekildi.

Tankan güven endeksi rakamları, ankete katılan deneklerin arasından ekonomiye pozitif bakanların sayısından, negatif bakanların sayısının çıkartılması yöntemi ile hesaplanıyor.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü