Kanada, Tarım ve Gıda İşçilerinin Güvenliğini Artırmak için Destek Veriyor

10 Eylül 2020

Kanada Tarım Bakanı Acil Durum İşleme Fonu kapsamında 77,5 milyon doların, et işleme tesislerinin işçiler için ek koruma sağlamasına destek sağlaması amacıyla ayrılacağını açıklamıştır.
 
Acil Durum İşleme Fonu, COVID-19'dan etkilenen tarım ve gıda sektörlerindeki şirketlerdeki işçilerin acil sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verilmesine yardımcı olacak projelere odaklanmakta ve et işleme tesislerini desteklemeye vurgu yapmaktadır.
 
Bu kapsamda, toplam 32 projeye 10,54 milyon dolar finansman sağlanması için onay verilmiştir. Finansman, işletmelerin yeniden kullanılabilir kişisel koruyucu ekipman, sanitasyon istasyonları ve koruyucu bariyerler satın almalarına, sosyal mesafeyi sağlamak için üretim hatlarında ayarlamalar yapmalarına, ek eğitim vermelerine ve çalışanları COVID-19'dan korumaya yardımcı olacak diğer önlemleri almalarına katkıda bulunmaktadır.
 
Kaynak: The Cattle Site web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü