Karantina Önlemlerinde Karbon Emisyonu Yüzde 17 Düştü

28 Mayıs 2020

COVID-19 salgınının günlük karbon emisyonları üzerinde oldukça yüksek bir etkisi olmuştur, bu da küresel karbon emisyonlarında %17'lik bir düşüşe tekabül etmektedir. Ancak yeni bir araştırmaya göre bunun sürmesi pek mümkün değildir.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışma, Nisan ayındaki karantina önlemlerinin zirvesi sırasında küresel olarak günlük emisyonların 2019'daki ortalama günlük seviyelere göre % 17 yani 17 milyon ton azaldığını göstermektedir. Bu seviye en son 2006 yılında görülmüştür.

Otomobil gibi karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar, küresel emisyonlardaki bu azalmanın %43'ünü oluşturmaktadır. Sanayi ve enerji kaynaklı emisyonlar %43 ve havacılık %10'dur. Evde çalışan insanlardan konut kullanımındaki artış, diğer sektörlerden kaynaklanan emisyonlardaki düşüşü sadece çok az dengelemektedir.

Kaynak: Earth web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü