Kış Donları Geldiğinde, Mera Yöneticileri Toksisiteyi İzlemelidir

04 Ekim 2022

Arkansas Üniversitesi Tarım Sistemi Bölümü yem uzmanı John Jennings, donun meralarda otlayan hayvanlara yönelik toksisite riskini artıracağını söyledi.

Jennings, "sorgum otu strese girdiğinde, çiftlik hayvanları için çok toksik olan hidrosiyanik asit olarak da bilinen prusik asit üretebilir. Prusik asit toksisitesi, çoğu zaman bir üretici hayvanın stres altında olduğunu gözlemleme şansı bulamadan, sığırları hızlı bir şekilde öldürebilir" dedi.

Sorgum, prusik asit geliştirmeye eğilimli ve donma ile toksik hale gelebilen kaba yemlerdir.

Jennings, bitkiler kurudukça prusik asidin dağıldığını, bu nedenle üreticilerin soğuk havalar ve don başladığında paniğe gerek olmadığını söyledi.

Jennings, buzlu yemlerin bir siloya veya başka bir depolama birimine konması durumunda, üreticilerin beslemeden önce en az altı hafta fermantasyonun gerçekleşmesine izin vermeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Thecattlesite
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü