Komisyon, CAP’ın Yeşil Anlaşma Sağlamak İçin Yaptığı Harcamaları Artırdı

28 Mayıs 2020

Avrupa Komisyonu, kısa bir süre önce ortaya konulan Çiftlikten Çatala (F2F) stratejisini bir araç olarak kullanarak, AB'nin tarım sektörünü yeşillendirmeyi desteklemek için Avrupa Kırsal Kalkınma için Tarım Fonu'nu (EAFRD) 20 milyar € 'lık artırmayı önermiştir.

27 Mayıs Çarşamba günü, Komisyon, bloğun tarım sübvansiyonlarına tahsis edilen tutarın, Ortak Tarım Politikası'nın (CAP) Haziran 2018'deki teklifine kıyasla 24 milyar € artırılmasını önermiştir.

Düzenleme, ‘Yeni Nesil AB’ kurtarma planı tarafından sağlanan 15 milyar € ve güncellenmiş çok yıllı finansal çerçeve teklifinden (MFF) sağlanan 5 milyar € artışla kırsal kalkınma fonunu (OTP’nin ikinci sütunu) olumlu yönde etkilemektedir.

Kaynak: euractiv web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü