Malezya Palm Yağı Biyoyakıt Bordürleri Konusunda AB'ye Karşı DTÖ’ye Başvurdu

21 Ocak 2021

Malezya hükümeti, palm yağı bazlı biyoyakıtları kısıtladığı için Avrupa Birliği'ne ve üye devletler olan Fransa ve Litvanya'ya karşı yasal işlem başlattığını söyledi.

Plantasyon Sanayii ve Emtia Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB yenilenebilir enerji direktifini "ayrımcı eylem" olarak adlandırarak dünyanın en büyük ikinci palm yağı üreticisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün Uyuşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında çözüm aradığını söylemiştir.

Bakan Mohd Khairuddin Aman Razali, AB'nin Malezya'nın geri bildirim vermesinin ve Avrupa'ya ekonomik ve teknik heyetler göndermesinin ardından bile Malezya'nın kararlılığını ve görüşlerini dikkate almadan yönergeyi uygulamaya devam ettiğini söylemiştir.

Açıklamada, AB direktifi "palm yağının AB'de biyoyakıt olarak kullanılmasının yenilenebilir enerji hedeflerinin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı ve dolayısıyla ülkenin palm yağı endüstrisine gereksiz ticaret kısıtlamaları getireceği anlamına gelecektir" denmiştir.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Malezya'nın dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olan komşu Endonezya'nın açtığı ayrı bir DTÖ davasında dayanışma ve destek işareti olarak üçüncü taraf olarak hareket edeceği belirtilmiştir.

Kaynak: euractiv
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü