Meksika Devlet Başkanı, Reform Tasarısı Başarısız Olsa Bile Özel Lityum Anlaşmalarını Meksika’nın Tanımayacağını Açıkladı

08 Ekim 2021

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Perşembe günü (07/10/2021) yaptığı açıklamada, ülke topraklarındaki özel sektör lityum madenciliği izin belgeleri konusunda herhangi bir yasa önerisini, ülke yönetiminin metalin gelecekte devletin tekelinde çıkarılmasını amaçlayan bir tasarısını Meksika Parlamentosu reddetse bile geri göndereceğini açıkladı.

Obrador, sabah düzenlediği olağan basın toplantısında,  ülkedeki pil üreticilerinin gıpta ile baktığı sözkonusu beyaz metali içeren rezerv yataklarının özellikle ülke yönetimi tarafından işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel sektör lityum madenciliğini yasaklama önerisi, devlete ait elektrik şirketi CFE'yi güçlendirmeyi ve tesislerinden enerji dağıtımına öncelik vermeyi amaçlayan tartışmalı elektrik reformu yasa tasarısının bir parçası.

Lopez Obrador, geçmesi için Kongre’deki ağırlıklı çoğunluk tarafından onaylanması gereken anayasal güç ile madencilik reformu yasa tasarısının saylavlar tarafından onaylanmaması durumunda bile, başında olduğu yönetimin zaten herhangi bir özel sektör lityum madenciliği izin belgesini reddetme yetkisi bulunduğunu belirtti.

Obrador, "Lityum madenlerinin işletilmesi konusunda herhangi bir izin belgesi istemini reddedeceğiz ve bunu yapma gücümüz var." açıklamasını yaptı. Obrador, "Bizim istediğimiz, lityumun devlete ait olduğunun anayasada yer almasıdır." diye de ekledi.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü