Mısır’ın Demir Çelik Dışsatımı, Sektörün Dışsatımcılarına Ödenmesi Gecikmiş Destekler Nedeniyle %30 Oranında Geriledi

20 Ağustos 2019

Yapı Gereçleri Dışsatım Konseyi yetkilisi Samir Naaman’a göre Mısır’ın demir çelik dışsatımı, sektörün dışsatımcılarının tahmini 1 Milyar Mısır Poundu (60,3 Milyon ABD Doları) tutarındaki dışsatım destekleme programından alacaklarını alamamaları üzerine 2019’un ilk yarısında %30 oranında azalma gösterdi.

Yapı Gereçleri Üretimi Birimi başkanı Naaman, Amwal Al Ghad’a (Amwal Al Ghad, Mısır’da yayınlanan ve ekonomi, bankalar, yatırımlar, borsa ve Mısır'daki diğer tüm finans sektörleriyle ilgili haberler yayınlayan aylık dergidir. Ç.N.) ayrıca ödenmemiş dışsatım desteklerindeki gecikmenin Mısır çeliğinin dış pazarlardaki rekabet edebilirliğinin zayıflamasına yol açtığını söyledi.

Mısır’ın demir çelik dışsatımı 2019 yılının ilk yarısında, 2018’in aynı dönemindeki 560 Milyon ABD Doları tutarındaki rakamından 394 Milyon ABD Doları’na geriledi.

Kaynak: Amwal Al Ghad web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü