Pakistan’ın Yerli Çelik Sektörü Dışalım Vergisi İndirimlerine Karşı Çıkıyor

22 Eylül 2020

Express Tribune gazetesi, Pakistan’ın yerli çelik sektörünün, dışalım işlenmiş ya da yarı işlenmiş çelik ürünlere uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesine yönelik olarak hükümete gönderilen bir teklife karşı olduğunu dile getirerek, sözkonusu girişimin sektörü yok edeceğini ve ülkede yeni bir işsizlik dalgasına yol açacağını vurguladığını bildirdi. Pakistan Büyük Ölçekli Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Wajid Buhari, “Pakistan'da küresel boyutta rekabetçi bir iş ortamı sağlanmadan dışalım vergilerinin indirilmesi, sanayileşmede kesinlikle geriye doğru gidişi ateşleyecektir. Tarife rasyonelleştirmesi adı altında, yurtdışından alınan işlenmiş ya da yarı işlenmiş çelik ürünlere uygulanan gümrük vergilerindeki herhangi bir indirim, ülkede sanayinin geri kalmasına ve ardından çelik endüstrisinin kapanmasına neden olacaktır. Aynı zamanda ülke genelinde büyük işsizliği tetikleyecektir." yorumunda bulundu.

Buhari, rakamlara göndermede bulunarak, Pakistan'ın Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Sıralaması’nda 110. sırada yer aldığını, bu durumun da ülkedeki yerli iş ortamının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rekabetçi olmadığını gösterdiğini söyledi. Buhari, “Tüm büyük çelik dışsatımcısı ülkeler rekabet sıralamasında Pakistan'dan çok daha iyi durumda. Yerli çelik endüstrisi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak, yeni kapasite eklemek ve birinci sınıf teknolojiyi hizmete sunmak için son yıllarda milyarlarca rupi yatırım yaptı. Diğer yandan, hükümetin de, tarifelerin rasyonelleştirilmesini düşünmeden önce yapılan işin maliyetini düşürmek, adil rekabeti sağlamak, tarife anormalliklerini düzeltmek ve temel endüstri sorunlarını kolaylaştırmak için üzerine düşeni yapması ve çok gereksinim duyulan yapısal reformlar üzerinde çalışması gerekiyor." açıklamasını da yorumuna ekledi.

Buhari’ye göre, yerli çelik endüstrisinde dışsatıma karşı önyargı olduğuna ilişkin bir kanıt yoktu ve yerel fiyatlar ile dışalım çelik ürünleri fiyatları arasındaki fark sıfıra yakınken keskin bir rekabet vardı.

Bu yılın başlarında, Pakistan'ın Ulusal Tarife Komisyonu, Tarife Politikası Kurulu'na, dışalım işlenmiş ya da yarı işlenmiş çelik ürünlere yönelik tarifeyi rasyonelleştirmesi önerisinde bulunmuştu, ancak yerli endüstri öneriye karşı çıkmış ve bu nedenle öneri gecikmeyle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü