Platformdan İşletmeye (P2B) olan ilişkilerde Hakkaniyet İlkesi

30 Kasım 2018

Avrupa Komisyonu tarafından P2B ilişkileri alanında yeni  politika önerileri geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.  Bu kapsamda, söz konusu girişim çevrimiçi platform ekonomilerinde platformdan işletmeye olan ticari uygulamalarda hakkaniyet ve eşitlik esasına odaklanmaktadır. Çevrimiçi platformlar küçük ve orta ölçekli işletmeler için pazar imkânlarının geliştirilmesinde ve yeni işletmelerin kurulmasının kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, son dönemde çevrimiçi platformlar bilgiye erişim, içerik sağlama ve çevrimiçi ticarette anahtar bir konuma gelmiştir. Birçok küçük işletme pazara erişimde platformlara giderek daha bağımlı bir hale gelmektedir.

Kaynak: ec.europa.eu web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı