Rejeneratif Tarım Nedir?

01 Ekim 2020

Rejeneratif çiftçilik veya rejeneratif tarım, ekili arazilerdeki toprak koşullarını iyileştiren uygulamalar için genel bir terimdir. Kapsamlı olmamakla birlikte, bazı rejeneratif uygulama örnekleri arasında sentetik pestisit ve gübre kullanımının azaltılması, daha az sıklıkta toprak işleme ve örtü ekimi yer alır. Yenileyici Tarım hareketi, tüketicilerin kendi sağlıkları ve gıda üretiminin çevre üzerindeki etkisi konusunda daha bilinçli hale gelmesiyle son yıllarda bir patlama görmüştür.

Rejeneratif Tarım (genellikle Regen olarak kısaltılır), uzun yıllar süren sömürücü tarımda besinlerden yoksun kalan toprağın sağlığını iyileştirmeyi amaçlar ve mikrobiyolojik yapısının yeniden başlatılmasından fayda sağlayabilir. Çiftçiler rejeneratif uygulamalara geçerken, toprağa yeniden hayat verecek biyo-uyarıcılar (organik kompostlama teknikleri kullanılarak üretilen) lehine kimyasal bazlı uyarıcılardan uzaklaşacaklardır. Regen çiftçiliği, kullandığı teknikler bakımından geleneksel tarımdan da farklıdır: Regen çiftçileri, tarlada toprak işleme sıklığını azaltmayı (sürmeyi azaltma) veya toprak sürmeyi tamamen ortadan kaldırmayı (sürmeden) tercih edebilir. Ek olarak, yabani otları bastırmak ve karbon tutmayı artırmak için örtü bitkileri ekilebilir.

Kaynak: earth.org web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü