Rio Tinto, Japon Karbon Ağına Katıldı

01 Nisan 2021

Önde gelen madencilik firmalarından Rio Tinto (Rio Tinto, yerkürenin en büyük çokuluslu metalürji-madencilik firmalarından biridir. Firmanın merkez ofisi İngiltere’nin başkenti Londra’dadır. Ç.N.) Japonya’nın karbon ayak izini azaltmak amaçlı yenilikçi yaklaşımlar konusunda çalışmak üzere oluşturulmuş olan Yeşil Değer Zinciri Platform Ağı’na (YDZP Ağı) katıldı.

YDZP Ağı, Japonya Çevre Bakanlığı tarafından ülkede şeffaf karbondan arınma çabalarına öncülük etmek için kurulmuş olan bir işbirliği olup 2018 yılında kurulmuştur.

YDZP Ağı’na üye şirketler, Kapsam 1,2 ve 3 hedeflerine ulaşmak, ayrıca yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ya da enerjinin depolanmasıyla ilgili çözümleri paylaşmak üzere ekonomik olarak gerek uygulanabilir gerek etkili düzeyde karbon salınımı azaltımının gerçekleştirilmesi konusunda bilime dayalı hedefler belirlemek için çalışırlar.

Rio Tinto, 2050 yılına kadar çalışmalarında net sıfır salınıma ulaşmayı amaçlıyor. Firma, hissedarlarına yaptığı açıklamada YDZP Ağı amaçlarına uygun bir biçimde START Sorumlu Alüminyum (START Sorumlu Alüminyum-Start Responsible Aluminium, sorumlu alüminyum üretiminde şeffaflık, izlenebilirlik ve menşe gibi olanaklar sağlayan bir dizi standartlar dizisidir. Ç.N.) son teknoloji ürünü çözümlerle karbondan arınmayı destekleme çabalarının olduğunu söyledi.

Firma, madencilik çalışmalarında 2050 yılına kadar net sıfır salınıma ulaşmasına yardımcı olmak amaçlı olarak 2030 yılına kadar 2018 yılı düzeyine göre salınım yoğunluğunu %30 mutlak salınımlarını %15 azaltmayı hedefliyor. Firma, bunun yanısıra salınım azaltımı projelerine, araştırma ile geliştirmeye ve işletmenin iklim direncini artırmaya yönelik çalışmalara beş yılda yaklaşık 1 milyar ABD Doları harcamayı planlıyor.

Madencilik firması, Çin, Japonya ve Güney Kore genelinde ortaklıklar içeren yaklaşımına rehberlik edecek bir dizi ölçülebilir ve etkili Kapsam 3 salınım azaltma hedefi açıkladı. Sözkonusu 3 ülke, firmanın değer zinciri salınımlarının %88’ini oluşturmakta.

Firma ayrıca önümüzdeki on yıllık büyümesinin karbondan arınmış olacağını taahhüt etti.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü