ROSATOM, Bolivya’da Araştırma Reaktörü Kompleksi Kurulumu için Çalışmaya Başladı

05 Ağustos 2021

Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Luis Alberto Arce Catacora ile ROSATOM Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, inşa edilecek Nükleer Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (NTAGM) kilit ögesini içeren Araştırma Reaktörü Kompleksi’nin temel atma törenine katılarak merkezin inşasını başlattılar. Rusya Devleti Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM (ROSATOM, Rusya'nın 2007 yılında kurulmuş devlete ait nükleer enerji kurumudur. Kurumun merkez ofisi başkent Moskova'dadır. Ç.N.) küresel salgın ve salgın ile ilgili kısıtlamalara rağmen, NTAGM inşasının yüksek hızda gerçekleştirilmesi için çabalayarak projenin yaşama geçirilmesine çalıştı. Merkezin projesi tüm nükleer enerji sektörü içerisinde benzersiz bir durumda, şöyle ki merkez deniz düzeyinden 4000 metre yükseklikte inşa edilirken, günümüzde yerküredeki en yüksek nükleer tesis olma özelliğini taşımakta. Tesisin yapımı, Bolivya’da bilimin, tıbbın, tarım ile eğitimin gelişmesine önemli katkı sağlayacak, aynı zamanda El Alto ile başkent La Paz’da yaşayan insanlara 500’ün üzerinde yüksek nitelikli iş alanı açacak.
 
NTAGM, radyofarmasötik (Radyofarmasötikler nükleer tıpta tanı ya da tedavi amacıyla kullanılan etkin moleküllerdir. Kanser de içerisinde olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde, birçok hastalığın ise tanısında kullanılan 100'e yakın radyofarmasötik bulunmaktadır.  Ç.N.) üretiminde kullanılacak, ayrıca yılda 5000'den fazla onkoloji tanı ve tedavi sürecinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak. Merkez bunun yanısıra, tarım ürünlerinin kalitesini artırmak, raf ömrünü uzatmak ve dışsatımı önemli ölçüde büyütmek amaçlı radyasyon uygulamaları da yapacak. Bu tür gıda işleme teknolojisi, gıda ürünlerinin tadını etkilemezken tüketici için ise kesinlikle güvenli olup sözkonusu teknolojinin bu avantajı onu yerküre çapında çok istenen durumuna getirmekte. Araştırma reaktörü ile laboratuvarlar, nükleer endüstri için gerekli olan yüksek nitelikli personelin ileri düzeyde araştırma ve eğitimine olanak sağlayacak.

Kaynak: steelguru
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü