Rüzgarda Büyüme Hızlanıyor

13 Ağustos 2020

Küresel Rüzgâr Enerji Konseyi (GWEC) Küresel Kıyı Ötesi Rüzgâr Enerjisi raporununun bu yıl ikinci sayısını yayınladı.
 
Çalışmadaki verilere göre 2013 yılından beri yıllık ortalama %24 oranında büyüyen bu alandaki kurulu güç 2019 yılında gerçekleşen 6,1 GW kurulum ile birlikte geçtiğimiz yıl sonunda 29,1 GW’a ulaştı.
 
Kuruluş Covid-19 sürecinin yarattığı olumsuzluklara karşın bu alandaki büyümenin 2020 yılında da şimdiye kadarki en yüksek artış olan 6,6 GW düzeyinde olacağını öngörüyor.
 
Bununla birlikte kuruluş 2030 yılı kurulu güç öngörüsünü de, geçen sene hazırladığı ilk rapora göre 15 GW artırarak 234 GW’a yükseltirken, bu gücün gelecek 30 yıl içinde 1.400 GW’a ulaşabileceğine de vurgu yapıldı.
 
Kaynak: yesilekonomi web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü