Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemini Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Yeniden Ele Alacak

28 Nisan 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik sistemini enerji verimliliği, yenilenebilir enerji başta olmak üzere ‘çevre odaklı’ yeniden ele alarak Avrupa Yeşil Mutabakatı boyutuyla gözden geçiriyor. Yeni düzenlemeden en fazla çelik, çimento ve alüminyum sektörlerinin etkileneceği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sektörlerle ilgili bir çalışma başlattı.

TBMM’de İklim Değişikliğinin Etkilerini En Aza İndirmek amacıyla kurulan araştırma komisyonuna bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapımızda, çok sıkı takip ediyoruz” dedi. Türkiye’nin etkilenebileceği sektörlerin çelik, çimento ve alüminyum sektörleri olduğunu kaydeden Dönmez, “Bu konularda çalışma yapıyoruz, teşvik sistemimizi de tekrar gözden geçiriyoruz. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi tabanlı enerji yatırımlarını destekliyoruz. Mesela bir çelik tesisi yapılıyorsa o çelik tesisiyle beraber güneş panelleri yapılıyorsa o panelleri teşvik kapsamına koyuyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, “Yatırım teşvik sisteminde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atıkların geri dönüşümü, çevre lisansına tabi yatırımlar gibi başlıkları açtık, hâlâ üzerinde çalışıyoruz. 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar var. Orada da çevre odaklı, çıktı odaklı, atık odaklı bazı düzenlemeler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Dünya
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü