Şanghay İşbirliği Örgütü İklim Yaklaşımında Denge Çağrısı Yapıyor

19 Eylül 2022

Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri, iklim değişikliğiyle ilgili kabul edilen ortak bildiride, karbon emisyonlarını azaltmak ile yoksul devletlerin ekonomik olarak gelişmiş ülkeleri yakalamasına izin vermek arasında bir denge kurulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Çin, Hindistan ve Rusya da dahil olmak üzere dünyanın en büyük karbon salınımı yapan ülkelerin liderleri, oybirliğiyle iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını ve ilgili acil eylem planının gereğini kabul ettiklerini, ancak petrol – gaz üretimi ve keşfine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Grup ayrıca, ülkeleri belirli bir hızda emisyonları azaltmaya iten zorlayıcı önlemler alınmasını eleştirirken, ülkelerin iklim değişikliğini önleme alanında bağımsız olarak ulusal hedefler belirleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerin liderleri, daha yeşil bir ekonomiye "adil bir geçişi destekleyen, emisyonların azaltılması ve kalkınma arasında dengeli bir yaklaşım" çağrısında bulundu.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü