Sektör Verileri, AB'nin 2024'teki Enerji Portföyünün Şimdiye Kadarki En Yeşil Düzeyde Olduğunu Gösteriyor

03 Temmuz 2024

 Açıklanan enerji sektörü verilerine göre, 2024 yılı içerisinde Avrupa Birliği'nin elektriğinin dörtte üçü karbondioksit emisyonsuz kaynaklardan üretildi. Bu durum, AB’nin bugüne kadarki en yeşil enerji portföyünü işaret ediyor.

Eurelectric, Ocak-Haziran döneminde AB elektriğinin %74'ünün emisyonsuz kaynaklardan üretildiğini, bunun %50'sinin rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan, %24'ünün ise nükleerden sağlandığını açıkladı. AB, elektriğinin %9'unu kömürden, %13'ünü doğalgazdan üretti. Avrupa'nın değişen enerji portföyünün ana itici gücü yenilenebilir enerji kapasitesinin hızlı kurulumu oldu. AB, 2023'te enerji portföyüne 56 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi inşa ederken 16 GW yeni rüzgar kapasitesi ekledi. Ayrıca, Avrupa'nın elektrik talebi de azalırken bu sonuç da yeşil kaynakların genel enerji portföyünden daha büyük bir pay almasını kolaylaştırdı.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü