Sürdürülebilir Ürün Karışımları Konusunda Yeni Çalışmalar Yapılıyor

28 Kasım 2019

İskoçya'da inovatif bir araştırma projesi, ürün türlerinin karışımlarının sürdürülebilir bir üretim sistemi olarak kullanılmasının yararlarını göstermeyi amaçlıyor. Bu proje ile İskoçya'nın başlıca ekilebilir gıda üretim alanlarında, çiftlik tabanlı bir alan ağı geliştiriliyor. Bu alanlarda ürün karışımları denenerek, kullanımlarının ülkenin farklı yerlerine nasıl uyarlayabileceği konusunda bilgi temin edilecek. Söz konusu alanların bölgedeki çiftçilerin tartışma alanı olarak kullanılması ve böylelikle daha geniş network alanları yaratmak da hedefleniyor.  
 
Kaynak: Fruitnet web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü