Varsıl Ülkeler İklim Finansmanı Taahhütlerinin 10 Milyar ABD Doları Gerisinde

06 Ekim 2021

Planlar konusunda bilgileri olan kaynaklara göre, varsıl ülkeler en az 10 milyar ABD Doları tutarındaki iklim finansmanı açığını kapatmak için yarışırken bir avuç Avrupa ülkesi bu ay İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak önemli görüşmeler öncesinde taahhütlerini artırmayı planlıyor.

Gelişmiş ülkeler, on yıldan uzun bir süre önce, yoksul ülkelerin, küresel ısınmanın en kötü etkileriyle başa çıkmaları ile yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapmalarına yardımcı olmak üzere 2020 yılına kadar yılda 100 milyar ABD Doları tutarında kaynak yaratma sözü vermişlerdi. Ancak, geçen yıl ekonomileri alt üst eden küresel Korona salgını ile eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris anlaşmasından çekmesi sonucu neredeyse kesin bir biçimde hedeflerini kaçırdılar.

Basına konuşmalarına izin verilmediği gerekçesiyle kimliklerinin açıklanmamasını isteyen kişiler, varsıl ülkelerin bugün 88 milyar ile 90 milyar ABD Doları arasında parasal kaynak toplamış olduklarını öngörürken sözkonusu ülkelerin gelecek yıl 100 Milyar ABD Doları tutarındaki hedefe ulaşmak, dahası o hedefi aşmak için çabaladıklarını belirttiler. Açığı kapatma konusunda İspanya, Norveç ile İsveç'in 31 Ekim'de başlayacak olan COP26 iklim doruk toplantıları öncesinde katkılarını artırmaları bekleniyor.

İki kişi, İtalya'nın da 1 milyar ABD Doları’ndan fazla taahhüdü yerine getirmek için çalıştığını belirtti. Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Overseas Development Institute, İtalya'nın, Avustralya ve Kanada ile birlikte iklim finansmanı konusunda "taahhüdünü yerine getirememiş başta gelen" ülkelerden biri olduğunu dile getirdi. Bir İtalyan hükümet sözcüsü bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Yaklaşan Birleşmiş Milletler görüşmeleri öncesinde varsıl ülkelerin sözlerini yerine getirememeleri, parasal kaynak olmadan salınımları daha hızlı bir biçimde azaltamayacaklarını dile getiren yoksul ülkeleri kızdıran bir sorun durumuna geldi. COP26 başkanı Alok Sharma, verilmiş olan sözleri bir güven sorunu olarak nitelendirerek, hedefin gerisinde kalma konusunda varsıl ülkelerin "gerekçeleri" olamayacağı yorumunda bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından derlenen en son resmi rakamlar, 2018 ile 2019 yılları arasında neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmediğini gösteriyor.

COP26 iklim doruğu toplantılarını düzenleyen Birleşik Krallık ülke yönetimi biriminin bir sözcüsü, verilmiş olan sözlerin, o sözleri vermiş olan her bir ülkenin kendi iç sorunu olduğu yorumunda bulundu.

Görüşmelere katılan diplomatlar, varsıl ülkelerin parasal katkılarını artırmalarının Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki büyük kirleticilerden bazılarını salınımlarını azaltmaya ve kömür tüketimini aşamalı olarak bırakmaya güdüleyeceğini uzun süredir umut ediyorlardı. ABD Başkanı Joe Biden geçen ay, ülkesinin katkısını iki katına çıkararak 11,4 milyar ABD Doları’na yükseltme sözü vermişti, ne var ki sözkonusu parasal kaynak 2024 yılı için geçerli, ayrıca henüz ABD Kongresi tarafından onaylanmadı.

2020 yılı hedefine ulaşamamış olan ve ABD'nin farklı zaman çerçevesini hesaba katan varsıl ülkeler, 2025 yılına kadar olan beş yıllık süre içerisinde toplam 500 milyar ABD Doları’ndan fazla parasal kaynak sözü verdiler. Diğer yandan bu kadar para bile yeterli olmayacak. BloombergNEF'e göre, Paris Anlaşması taahhütlerinin yerine getirilebilmesi için 30 yılda 173 trilyon ABD Doları kadar yatırıma gereksinim var.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü