Vietnam Hükümeti 2030 Yılı için 135 Milyar Dolarlık Enerji Planını Onayladı

16 Mayıs 2023

Vietnam Hükümeti PDP8 olarak bilinen 134,7 milyar dolar büyüklüğündeki enerji planını onayladı. Söz konusu plan, Güneydoğu Asya ülkesi için enerji arz güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Plan, G7 ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkeler tarafından aralık ayında Vietnam'a taahhüt edilen yeşil dönüşüm fonlarının 15,5 milyar dolar büyüklüğündeki ilk yatırımın tahsisi için önem arz ediyor. İlgili fonların yarısı kamu sektöründen, diğer yarısı ise özel yatırımcılardan gelecek.

2050 yılına kadar kömürden tamamen vazgeçerek karbon nötr olmak için Vietnam hükümeti, 658 milyar dolara ihtiyacı olduğunu ve bunun beşte birinin önümüzdeki on yıl içerisinde ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

PDP8 plan taslağı, ülkenin elektrik üretim kapasitesinin 2020 yılındaki 69 GW düzeyinden 2030'a kadar 158 GW seviyesine artacağını öngörüyor. Yerli doğal gaz ve ithal sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanan enerji santralleri, taslağa göre 2030 yılına kadar 37,33 GW büyüklüğünde elektrik üretecek ve ülkenin elektrik üretim yelpazesinden en büyük payı alacak. Ayrıca taslağa göre, 2030 yılına kadar kömür elektrik üretim kaynak yelpazesinin %19'unu oluşturmaya devam edecek, ardından %18,5 ile hidroelektrik, %17,6 ile rüzgâr enerjisi ve %13,0 ile güneş enerjisi gelecek.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü